close
系列单品
OLIGOPEPTIDE-1寡肽

[ 赋活修护 · 粗糙肌推荐]

                                                                                                                                                                       

  

促进皮肤加速新生,全方位修护脆弱肌肤。
寡肽再生修护原理:刺激根源细胞分裂再生, 
激活基底细胞,表皮再生修护,
激活成纤维细胞,真皮再生修护。