close
系列单品

POLYPEPTIDE

多肽

[ 祛痘祛印 · 痘痘肌推荐]
                                   

平衡肌肤水油,改善痘肌,淡化痘印,


多肽指寡肽-1+棕榈四肽-7,
由三个氨基与多个氨基酸组合,
提高抗炎细菌数量,增强肌肤微生态屏障,增强肌肤抵抗力。